Logo

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya

İletişim
Image

LRB (Kurşun Çekirdekli Kauçuk Mesnet)

LNR (Lineer Doğal Kauçuk Mesnet)

HDR (Yüksek Sönümlemeli Kauçuk Mesnet)

VFD (Viskoz Akışkan Damper)

FPS (Sürtünmeli Sarkaç Tipi Mesnet)

LRB (Kurşun Çekirdekli Kauçuk Mesnet)
LNR (Lineer Doğal Kauçuk Mesnet)
HDR (Yüksek Sönümlemeli Kauçuk Mesnet)
VFD (Viskoz Akışkan Damper)
FPS (Sürtünmeli Sarkaç Tipi Mesnet)
AR & VR Görüntüle
LAIBIN TÜRKİYE

LAIBIN SİSMİK İZOLASYON;

Afetlere karşı önlem ve afet yönetiminde efektif çözümler sunmak amacıyla kurulmuş olup, afet öncesi önlem ve afet sonrası sürdürülebilirlik adına hizmet vermektedir.

LAIBIN SİSMİK İZOLASYON, İnovatif deprem teknolojileri konusundaki deneyimini Uzakdoğu’da 80’i aşkın kamu ve özel projelerde sismik izolatör üretimi ve uygulaması yapmış olan ortağı JIANGSU HUAQIANG Şirketi’nden almaktadır.

LAIBIN SİSMİK İZOLASYON, sektörde faaliyet gösteren inşaat şirketleriyle iş birliği yaparak, projelerinizin başarıya ulaşabilmesi için; Risk analizi yapmak, yaratıcı ve efektif çözümler üretmek, kaynakların etkin kullanımı sağlamak, iş akışı süreçlerini iyileştirmek, üretim ve uygulama aşamalarını başarılı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak, iş birliği sürecini etkili bir şekilde yönetmek vb. disiplinlerde sürdürülebilir yaşam inşa etmek üzere hizmetler sunmaktadır.

0

Kalifiye Personel

Image
Image Image

İnşanın, üst yapısı ile alt yapısı arasına yerleştirilen tüm sistemin doğal titreşim periyodu süresini uzatan, sönümlemeyi arttıran ve üst yapıya aktarılan sismik enerjiyi azaltarak beklenen sismik izolasyon koşullarını sağlayan sismik izolasyon ürünleridir.

 • Yüksek düşey taşıma kapasitesine sahiptir, binanın stabilitesini destekler.
 • Çok yüksek yatay deformasyon ve kuvvetleri geri yükleme kapasitesine sahiptir. Sismik enerjiyi etkili bir şekilde emer ve dağıtır.
 • Yeterli yanal esnekliğe sahiptir ve yapının doğal titreşim periyodunu uzatır, dolayısıyla yapıya etki edecek ivmeleri kesme kuvvetlerini azaltarak güvenli bir salınım yapmasını sağlar. Sismik etkiyi azaltır, böylelikle yapı ve yapının içindekilerin güvenliğini sağlar.Yeterli yanal esnekliğe sahiptir ve yapının doğal titreşim periyodunu uzatır, dolayısıyla yapıya etki edecek ivmeleri kesme kuvvetlerini azaltarak güvenli bir salınım yapmasını sağlar. Sismik etkiyi azaltır, böylelikle yapı ve yapının içindekilerin güvenliğini sağlar.
Neler Yapıyoruz?

Hizmetlerimiz

MÜHENDİSLİK HİZMETİ

 • Hayata geçirilecek projenin bulunduğu bölgenin zemin etütlerinin incelenmesi ve depremselliğinin tespit edilmesi
 • Mimari projeniz doğrultusunda taban yalıtımlı sismik proje tasarımının ve statik hesaplamaların yapılması
 • Projeye uygun olabilecek sismik izolatör sistemlerinin ve özelliklerinin belirlenmesi
 • Özelliği belirlenen ürünlerin test raporları referansları incelenerek uygunluğun değerlendirilmesi

SİSMİK İZOLATÖR ÜRETİMİ, TESTİ VE TEMİNİ

 • Üretime başlamadan önce hammadde numunelerinin gerekli testlerden geçerek kalite kontrol birimi tarafından onaylanması
 • Proje tasarım kriterlerine uygun şekilde sismik izolatörün üretilmesi
 • Üretilen sismik izolatörlerin testlerinin yapılması ve testlerin şeffaf bir şekilde ilgilerle paylaşılması
 • Testlerden geçmiş olan izolatörlerin inşaat sahasına nakledilmesi ve teslimi

SİSMİK İZOLATÖRÜN UYGULANMASI VE MONTAJI

 • Sismik izolatörlerin montajına hazırlık olarak alt ankraj çubuklarının kolon donatısına kaynaklanması ve sabitlenmesi. (Bu uygulama VFD için yapılmaz)
 • Beton yerleştirmesi ve prizlenmesi tamamlanmış kolonlara, hassas ölçüm cihazları ile doğru konum ve açıya getirilen izolatörün montajının yapılması
 • Üst ankraj çubuklarının montajı ve ilk döşeme katının sismik izolatörlerin çalışmasına engel teşkil etmeyecek şekilde imalatının denetlenmesi. (Bu uygulama VFD için yapılmaz)

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

 • İnşaat sahasında ve sonrasında periodik olarak ürünlerin incelenmesi ve gerekli ise periodik bakımlarının yapılması (Kauçuk esaslı izolatörlerimiz ekstrem olaylar (deprem, fırtına, heyelan, yangın vb.) dışında periodik bakım gerektirmemektedir
 • Afet sonrası sahada sismik izolatörlerin analiz edilmesi gerekli kontrollerin yapılması
 • Analiz sonrası uzman mühendisimiz tarafından uygun görülen izolatörlerin bakımının yapılması veya değişimi

OPSİYONEL ÇÖZÜMLER

 • İlave Sönümleyiciler
 • Çekme Önleyici Elemanlar
 • Burkulması Önlenmiş Çapraz Destekler
 • Sismik Boşluk Kapama Elemanları

Yapılarınızı LAIBIN Sismik İzolasyon ile inşa edin güvende kalın!

Neler Üretiyoruz?

Ürünlerimiz

Kataloğumuzu incelediniz mi?

E-kataloğumuzu inceleyebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz.